SCA Sweden SCA Sweden
Swedish Latte Art Championship 2019

Swedish Latte Art Championship 2019

1000 SEK
Anmälan till Swedish Latte Art Championship 2019.
Alingsås
21-24 februari 2019.

  • Anmälan är bindande och avgiften ersätts ej.  
  • Anmälan skall ske i deltagarens namn och mailadress och kommer att lagras för att kunna delge information. Uppgifterna kommer EJ delas till tredje part.

Alla deltagare måste vara medlemmar i SCA, individuellt eller via företag. Vid anmodan kan SCA-nummer efterfrågas. Kontakta info@scasweden.coffee vid frågetecken.
Platser har ej rätt att säljas vidare utan godkännande från SCA Sweden.